Agenda

Binnenkort hebben wij ons eerste optreden in 2023, welke

gaat plaats vinden in het Kerkgebouw van de Protestantse

Gemeente Sint Laurens, van Cittersstraat 69 te St.Laurens.

Nadere details worden hier vermeld zodra deze bekend zijn.